Návod na spárování kachlových kamen

Spárovací elastická hmota - SOMMERHUBER

Popis výrobku: elastická plastická, stabilní jednosložková výplňová hmota do spár na bázi vodou ředitelné akrylátové pryskyřice, hotová k použití.

Speciální vlastnosti: Vysoká tepelná odolnost zcela vysušené spárovací hmoty, pachově neutrální při normálním topném provozu.

Oblasti použití: Speciální spárovací hmota se používá k plnění spár kachlových kamen a tepelně zatěžovaných spojovacích spár na zdech. Dík pružnosti spárovací hmoty nedochází k vypadávání spárovací výplně ani po dlouholetém používání kachlových kamen.

Odolnost: Chemická odolnost vůči vodě a obvyklým čistícím prostředkům.

Barevné odstíny: dle naší nabídky barev pro spárovací hmoty kachlových kamen SOMMERHUBER.

Pokyny ke zpracování

Příprava povrchových ploch:

  • Vyškrábejte a vymyjte štěrbiny obvyklým minerálním pojivem.
  • Okraje spár musí být čisté, zbavené tuku a prachu. Mohou být suché nebo nepatrně vlhké.
  • Nařezané hrany kachlí je třeba předem natřít zředěnou spárovací hmotou (vodní roztok 1 : 4).

Zpracování:

  • Předtím, než našroubujete trysku (součást dodávky) je třeba jemně odstřihnout špičku patrony (závit se nesmí poškodit). Odšroubujte trysku a seřízněte ji na potřebnou šířku.
  • Zaplňte spáry ručním vstřikováním spárovací hmoty na kachlová kamna SOMMERHUBER a během asi pěti minut je zahlaďte.
  • Pak kachle očistěte vlhkou houbou. Aby se nevymývala spárovací hmota a nedošlo k jejímu stékání, je třeba se vyhnout stříkání vodou. Elastická vrstva nemá být hlubší než 1 až 2 mm.

Doby vysoušení:

Spárovací hmota má být vystavena tepelnému zatížení teprve po jejím proschnutí. Poněvadž se většinou jedná o velmi malé spáry, je vysoušení ukončeno po několika málo dnech. U širokých štěrbin trvá vysoušení až 14 dní. Malé zkušební zatopení se může provést již po ukončení prací na usazení kamen.

Čištění zařízení:

Nezatvrdlý materiál lze smýt vodou, zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

Skladování a transport:

Spárovací hmota na kachlová kamna SOMMERHUBER je citlivá na mráz, proto ji skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.

Spárovací hmotu na kachlová kamna SOMMERHUBER je třeba zpracovat během jednoho roku. Nařezané patrony je třeba vodotěsně a vzduchotěsně uzavřít, poněvadž jinak vyschnou.

Pokyny k elastickému zatmelování spár kachlových kamen

Trend, směřující ke kachlovým kamnům, jakožto k nejzdravějším a nejekologičtějším zdrojům tepla byl nastolen před několika lety a udržuje se dodnes. Nejen útulné klima nýbrž také dekorativní uspořádání obytného prostoru jsou významné důvody pro zaopatření kachlových kamen.

Tak jako bylo dříve možné vyplnit spáry mezi kachlemi jen tuhým materiálem, existují dnes výrobky, které nejen že zůstávají elastické, nýbrž lze také vyhovět požadavkům na zbarvení.

Naše elastické spárovací tmely neobsahují hořlavá rozpouštědla, samy pojí odpařováním vody tmel do stabilní vazké hmoty. To má velkou výhodu, že je lze bezprostředně po zatmelovacích pracech smývat vodou a do vzduchu neunikají žádné páry rozpouštědel.

Při použití elastických spárovacích tmelů je třeba dát pozor na dvě věci:

1. Elasticity se dosahuje použitím disperze organické syntetické pryskyřice. Jako u většiny umělohmotných materiálů vzniká v počáteční fázi topného provozu po vyspárování jistý nevyhnutelný zápach, který však rychle odezní. Přiměřeným větráním se docílí rychlé odpomoci. U každé čerstvě položené umělohmotné podlahy, u plastikových závěsů, u nových aut atp. je na počátku cítit „novota“. Nejsou obsaženy jedovaté látky jako uhlovodíky, obsahující chlór (tj. PVC, formaldehyd, benzen apod.) a nemohou se tedy odštěpit.

2. Každá organická látka může odolávat pouze určité maximální teplotě. Naše výrobky jsou vyráběny podle takové receptury, aby za normálního topného provozu nevznikalo ani rušivé pachové zatížení, ani zkřehnutí spárovací hmoty. Náš kamnářský tmel sám si ještě při 160°C zachovává svou funkčnost. Přirozeně, jsou-li kamna nadměrně přetápěna, může se stát, že nadměrným tepelným zatížením tmelu vznikne dočasně nepříjemný zápach, který v žádném případě není nebezpečný.Teplotu vytápění je třeba seškrtit na normální míru. Důležité je také vědět, že již pod několika málo milimetry zvenku dovnitř hloubky spárování mezi kachlemi teplota silně stoupá, takže může dojít k přehřátí. Proto naléhavě radíme, již při stavbě kamen dbát na to, aby spáry nebyly zbytečně široké a především nebyly plněny tmelem příliš hluboko. Nepřekračujte hloubku plnění 1 – 2 mm.

Hlubokým spárám by se muselo předejít již při stavbě, nebo je předem vyplnit ohnivzdorným materiálem. Pachové zatížení může vzniknout pouze při neodborném použití spárovací hmoty nebo při přetápění!

Jsme přesvědčeni, že zachováte-li se podle uvedeného doporučení, při použití moderního tmelu kachlových kamen nevzniká žádný důvod ke stížnosti, zato ale lze plně využít velké výhody dalšího technického vývoje oproti křehkým a tuhým výplňovým materiálům.

Naše slovní, písemné a zkouškami získané rady vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a svědomí, platí však pouze jako nezávazná doporučení, také v návaznosti na eventuální právoplatnou třetí osobu a neosvobozují vás od vlastního rozhodnutí, zda je vhodné výrobky použít pro předpokládaný účel. Použití a zpracování těchto výrobků leží mimo náš vliv a tudíž mimo naši oblast zodpovědnosti.

Nevíte si s našimi produkty rady ?

Neváhejte se obrátit na naše zkušené a vstřícné pracovníky.

+ 420 412 513 580

Email:

Jsme Vám k dispozici: 

  • Telefonicky po-pá 9:00 - 15:30 hod

  • Osobní odběr objednaného zboží po-pá 14:00 - 16:00 hod

Kontakty